Oferta dla klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych w m.in. formie pisemnych i ustnych porad prawnych, przygotowywania pism procesowych, prowadzenia negocjacji, a nadto reprezentowania przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.

Świadczona pomoc prawna obejmuje między innymi:

  • obronę w sprawach karnych;
  • prowadzenie spraw cywilnych, w tym m.in. spraw o zapłatę, spraw o odszkodowanie, spraw o ochronę dóbr osobistych, spraw spadkowych, spraw o rozwód lub separację, spraw o podział majątku, spraw o alimenty, spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem, spraw o ochronę prawa własności i posiadania, spraw o zasiedzenie, spraw o ustanowienie służebności;
  • windykację należności;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • prowadzenie spraw administracyjnych.

Oferta dla przedsiębiorców

Kancelaria świadczy także wyspecjalizowane usługi na rzecz przedsiębiorców obejmujące stałą obsługę prawną spółek osobowych i kapitałowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, sporządzanie i opiniowanie umów, porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie spraw sądowych.